Vilniaus 20 km bėgimas

NUOSTATAI

 I. BENDROJI DALIS

Vilniaus miesto savivaldybė, Sporto klubas „Vilniaus Baltai“, Lietuvos lengvosios atletikos federacija bei asociacija „Sporto renginiai“ 2016 m. spalio 15 d. rengia 10-jį tarptautinį bėgimą Vilniaus 20 km bei 10 km bėgimo plentu atvirą Lietuvos čempionatą.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Skatinti užsieniečių domėjimąsi Lietuva bei Vilniaus miestu
 2. Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje.
 3. Gausinti masinių renginių kiekį Vilniaus mieste. Didinti miesto gyventojų aktyvumą.
 4. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 5. Išaiškinti renginio nugalėtojus bei pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius;
 2. Išmatuoti ir sertifikuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms pagal Tarptautinės lengvosios atletikos varžybų rengimo taisykles ir plento bėgimo asociacijos (AIMS) keliamus reikalavimus;
 3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti renginį ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.
 4. Apriboti arba visai sustabdyti eismą gatvėse, kuriose vyks varžybos ir kiti su juo susiję renginiai.

IV. NUOTOLIAI

Renginio metu bus galima dalyvauti 1 km, 3,5 km, 10 km ir 20 km bėgimo rungtyse bei 3,5 km ir 10 km šiaurietiškojo ėjimo (NW) rungtyse

V. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

2016 m. spalio 15 d., Vilnius, Upės gatvė.

 • 12.00 val. – 1 km startas
 • 12.10 val. – 20 km ir 10 km, 10 km NW startas
 • 12.30 val. – 3,5 km ir 3,5 NW startas

VI. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos formą, visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
 2. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

20 km dalyvių amžiaus grupės:

Vyrai Moterys
V  1998 ir vyresni M 1998 ir vyresnės
V40 1967-1976 M40 1967-1976
V50 1957-1966 M50 1957-1966
V60 1947-1956 M60 1947-1956
V70 1946 ir vyresni M70 1946 ir vyresnės

 

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 6 eurų. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
 3. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 6. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
 7. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant batelio. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 8. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 9. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (bėgimo direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

VIII. APDOVANOJIMAI

20 km apdovanojimai:

 • 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis.
 • Apie kitus apdovanojimus informuosime vėliau.
 • Amžiaus grupių nugalėtojai bei prizininkai bus apdovanoti taurėmis

10 km Lietuvos čempionatas

 • 1-3 vietos – LLAF medaliai

10 km ir 3,5 km apdovanojimai:

 • 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami rėmėjų dovanomis.

1 km apdovanojimai:

visi dalyviai apdovanojami atminimo medaliais

IX. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

3,5 km ir 3,5 km NW rungčių dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

 1. užsiregistravusiems iki 2016 m. spalio 12 d. – 10 €;
 2. užsiregistravusiems 2016 m. spalio 13 – 15 d. – 15 €.

10 km, 10 km NW ir 20 km rungčių dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

 1. užsiregistravusiems iki 2016 m. rugsėjo 15 d. – 15 €;
 2. užsiregistravusiems iki 2016 m. spalio 15 d. – 20 €;

1 km dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

 1. užsiregistravusiems iki 2016 m. spalio 1 d. – 0 €;
 2. užsiregistravusiems iki 2016 m. spalio 15 d. – 5 €;

Dalyvio startinis mokestis pervedamas per paysera.lt sistemą arba tiesiogiai į Asociacijos SPORTO RENGINIAI atsiskaitomąją sąskaitą – LT557300010103537642 AB Swedbank.

Jei užsiregistravęs asmuo per 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jis automatiškai šalinamas iš užsiregistravusių dalyvių sąrašų. Toks dalyvis, norėdamas dalyvauti, privalo registruotis iš naujo. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas!

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

X. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai gali registruotis interneto svetainėje – 20km.lt
 2. Registracija svetainėje 20km.lt sustabdoma spalio 14 d. 24.00 val.
 3. 2016 m. spalio 14 d. nuo 16.00 iki 20.00 val. dalyvių numerius atsiimti bus galima prekybos centre VCUP, 5 aukšte (Upės g. 9).
 4. Varžybų dieną nuo 9.00 iki 11.00 val. numerius galės pasiimti prekybos centre VCUP, 5 aukšte (Upės g. 9).
 5. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.

XI. VARŽYBŲ TRASA

Upės gatvė, Malonioji, Pušų, Vytauto, Mickevičiaus, Vytauto, Kraševskio, Birutės, Vingio parkas, pėsčiųjų takas Geležinio vilko g., Goštauto, Baltasis tiltas.

 • 1 km – 1 ratas.
 • 3,5 km – 1 ratas.
 • 10 km – 1 ratas.
 • 20 km – 2 ratai.